HP PRO 3500 SERIES A VENDRE

HP PRO 3500 SERIES A VENDRE HP PRO 3500 SERIES A VENDRE

0655566513 Indisponible

ÇáÓáÇã Úáíßã ÇáÇÎæÇäí ÇäÇ ÚÇÑÖ unity central ááÈíÚ ÈËãä ãäÇÓÈ ÏíÇá ÇáÎÏãÉ ÏæÑÌíä ÏíÇá ÇáÎÇÑÌ ÇáãæÇÕÝÇÊ: Hp pro 3500 series I5 6GB ram DDR3 500GB disque dure Intel(R) hd graphics ÇáËãä: 1500ÏÑåã äËãä ÇáÌãáÉ(ÓæáæÇ Úáíå ÛÇÏí ÊáÞÇæå È 2000 ÏÑåã æÒíÇÏÉ) æÔßÑÇ. 1 600 DH

HP PRO 3500 SERIES A VENDRE